Raida Adon

Drawing

אישה -בית אישה ללא בית סקיצה
גברים מרימים את המיטה ים המלח סקיצה
חוץ גופנית אישה ללא בית סקיצה
מיטה לבד אישה ללא בית סקיצה
סוחבת את המיטה אישה ללא בית -עכו סקיצה
סוחבת מיטה בשלג אישה ללא בית סקיצה
סקיצה -ארבע דמויות -אישה ללא בית
שוכבת על הרצפה עם שמלה ליד אישה ללא בית סקיצה
שמלות שחורות אישה ללא בית סקיצה
1
הריון–ציפורים-אישה-ללא-בית-סקיצה
נשים-אוכלות-תפוח-אישה-ללא-בית-סקיצה
נשים-חופרות-באדמה-גברים-מרימים-דמות-אישה-ללא-בית-סקיצה
צילום-סולמות-עכו-אישה-ללא-בית-סקיצה
תלויה-על-הקיר-אישה-ללא-בית-סקיצה